Skip to main content

Diğer Yayınlar

  1-) Studien zum deutschen und türkischen Strafrecht: Aktuelle Grundlagenprobleme des materiellen Strafrechts   –   İçindekiler

  2-)   Studien zum deutschen und türkischen Strafrecht  :  Das Schuldprinzip des türkischen StGB im Spiegel des deutschen Strafrechts   –   İçindekiler

  3-)   Recht und Medizin - Beiträge von der Türkisch-Slowenischen Konferenz –   İçindekiler

  4-) STRAFRECHTSDOGMATİK UND RECHTSPHILOSOPHIE – EIN FRUCHTBARES SPANNUNGSVERHÄLTNISS –   İçindekiler

  5-)   Ekonomik Suçlar- Economic Offences -   İçindekiler

  6-)   CEZA HUKUKU – Genel Kısım II -

  7)  Alman ve Türk Ceza Hukukuna İlişkin Araştırmalar Serisinin 4. Cildi Türk ve Alman Karşılaştırmalı Hukukunda Kişilik Haklarına Karşı Suçlar - İçindekiler

  8-) “Karşılaştırmalı Hukuk açısından Ceza Hukuku’nun Genel Hükümleri – “Probleme des Allgemeinen Teils des Strafrechts aus rechtsvergleichender Perspektive” –   İçindekiler

ALMAN VE TÜRK HUKUKUNA İLIŞKİN ARAŞTIRMALAR SERİSİ

Maddi Ceza Hukukunun Güncel Temel Problemleri, Cilt 1, Mart 2012, Seçkin

https://www.seckin.com.tr/kitap/931586638

Alman Ceza Hukuku Açısından TCK’nın Kusur İlkesi Cilt 2, Haziran 2013,  Seçkin

https://www.seckin.com.tr/kitap/177931586

Ceza Hukukunda Kanunilik İlkesi, Cilt 3,  Mayıs 2014, Seçkin

https://www.seckin.com.tr/kitap/299592436

Türk ve Alman Karşılaştırmalı Hukukunda Kişilik Haklarına Karşı Suçlar, Cilt 4, Kasım 2015,  Seçkin

https://www.seckin.com.tr/kitap/628331458

Ceza Hukuku ve Modern Teknolojiler, Cilt 5,  Mart 2018, Seçkin

https://www.seckin.com.tr/kitap/823615421

Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler ve Ceza Hukuku,   Cilt 6, Mayıs 2019, Seçkin

https://www.seckin.com.tr/kitap/274166787#

Ceza Hukukunda Yaptırım Sistemine İlişkin Temel Sorunlar ve Güncel Zorluklar, Cilt 7, Eylül 2020 , Seçkin

https://www.seckin.com.tr/kitap/693397895

Ceza Muhakemesi Hukukunun Güncel Sorunları – Cilt 8, Ocak 2021, Seçkin

https://www.seckin.com.tr/kitap/724244982