Skip to main content

Duyurular

Hukuk Köprüsü Dergisi (Rechtsbrücke Sayı: 24) yayınlandı.

bi

​​

bi

 

​​

Mahremiyet ve Kişisel Değerler : X. Türkiye - Slovenya Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu Bildirileri kitabı yayınlandı.

s

sssss

sssssss

​​

Meslek İçi Eğitim Semineri: Tıp Hukuku ve Tahkim gerçekleşti.

aaa

 

aaaa

Stajyer Avukat Eğitimi: CMK Uygulamaları gerçekleşti.

sss

aaa

​​

 

Alman Ve Türk Hukukunda Hayvanların Korunması Konulu Makale Yarışması Ödül Töreni

Makale yarışması ödül töreni 15 Mayıs 2023'te Özyeğin Üniversitesi Altunizade Kampüsünde gerçekleştirilmiştir.

Ödül alan öğrenciler çalışmalarını sunmuş ve kitap ve para ödülleri kendilerine takdim edilmiştir. 
 
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (5000 TL + Kitap Seçkisi) SAHİPLERİ : ABÜ Hukuk Falültesi’nden Arş. Gör. Öeri Didem Durmaz ve Büşra Uyar’ın ortak makalesine verilmiştir. 
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (3000 TL + Kitap Seçkisi) ÖzÜ HF öğrencisi Dilara Akben’e verilmiştir.
Başvuru makalelerinden hiçbiri Jüri tarafından Birincilik ödülüne layık görülmemiştir.
 
bibi
 

bbbbbbb

​​
Karşılaştırmalı Alman ve Türk Hukuku Semineri başarıyla gerçekleşti.

17-21 Nisan tarihlerinde Türkiye'de teorik eğitimler ile başlayan seminer, 23-29 Nisan arasında Almanya'da farklı şehirlerde tamamlanan teorik eğitimler, söyleşiler ve kurum gezileri ile tamamlanmıştır. 

 

s

n

 

Makale Yarışması Yazım Kuralları

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
ALMAN HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2022- 2023 AKADEMİK YILI MAKALE YARIŞMASI - II

YAZIM KILAVUZU
“ALMAN VE TÜRK HUKUKUNDA HAYVANLARIN KORUNMASI

Amaç ve Kapsam
Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Makale Yarışması Yazım Kılavuzu, yarışmaya konu olacak olan makalelerin; hazırlık süreci, şekil şartları, yazımı ve şeklen değerlendirilmesine ilişkin esasları düzenlemektedir.

Makale Genel Kuralları
Makale yarışması Türkiye, KKTC ve Almanya’daki Hukuk Fakültelerinde öğrenim görmekte olan tüm lisans ve 
lisansüstü öğrencileri ile hakim-savcı ve avukat stajyerlerinin katılımına açıktır. Gönderilecek makalelerin mutlaka, Türk ve Alman hukukuna ilişkin karşılaştırmalı bilgiler içermesi ve Türkçe dilinde kaleme alınması gerekmektedir. Makaleler; en geç 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar ozuahammakaleyarismasi@gmail.com adresine, öğrencinin halen lisans / lisansüstü öğrenim görmekte olduğunu ispatlayan bir belge ile birlikte –eğer hakim-savcı veya avukat stajyeri ise bunun yerine staj belgesi ekleyerek - e-posta gövdesi değil e-posta ekinde olarak, yalnızca Word .docx formatında, net ve okunaklı olarak iletilmelidir. Şekil şartlarını taşımayan makale değerlendirmeye alınmaz.

 

Çalışmaların bireysel olarak kaleme alınması tercih sebebi olup, en fazla üç yazardan oluşan ortak çalışmalar yapılabilir. Bir yazar birden fazla ortak çalışmada yer alamaz.

Makalenin Düzenlenmesi
Makalenin bölüm ve sayfalarının sıralaması/sunumu aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır:

 1. Dış (Ön) Kapak: Ön kapak sırasıyla katılımcıya verilecek olan katılımcı numarası ve makalenin kaç kelimeden oluştuğunu belirten kelime sayısı bölümlerinden oluşur. Sayfanın sol ve sağ kenarlarında 3 cm, üst ve alt kenarlarında ise 2 cm boşluk bırakılır. Bu sayfadaki bütün yazılar ortalanır. Katılımcı numarası 16 punto, tamamı büyük rakamlarla ve koyu, kelime sayısı ise 12 punto, tamamı büyük harf ve rakamlarla olmalıdır.
 2. İçindekiler Dizini: Makale metninde yer alan bütün bölüm başlıkları ve Kaynakça sayfası, içindekiler dizininde eksiksiz olarak gösterilmelidir. İçindekiler Dizini bir satır aralıklı yazılır. İçindekiler dizinindeki birinci dereceden başlıklar büyük harf koyu ve ikinci dereceden başlıklarda her bir kelimenin ilk harfi büyük harf olarak, üçüncü dereceden başlıklarda ise sadece ilk harf büyük yazılır. Tüm başlıklarla sayfa numaraları arası nokta ile doldurulur. Makalede şayet kısaltmalar kullanılmakta ise kısaltma listesi içindekiler bölümünden sonra ayrı bir sayfada gösterilmelidir.
 3. Özet: Makalenin yazım dilindeki özete öncelik verilir, sonrasında ise Almanca özet arzu edilirse yer alabilir. Özet sayfasında ortalanmış olarak koyu harflerle “ÖZET” başlığı kullanılır ve ilk satırda makalenin künyesi belirtildikten sonra, makalenin amacı, kapsamı, kullanılan yöntem ve varılan sonuçlar açık ve öz olarak yazılmalıdır. Özet her iki dil için de 300 sözcüğü geçmemelidir. Özet metnin altına “Anahtar Sözcükler” ifadesi yazılarak en çok 7 anahtar sözcük belirtilir.
 4. Makalenin Metin Bölümü: Makalenin bir giriş, bir gelişme ve bir de sonuç bölümü içermesi gerekmektedir. Makale imlâ ve noktalamalarında Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu (https://www.tdk.gov.tr/tdk/kurumsal/yazim-kilavuzu/) ve Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te (https://sozluk.gov.tr/) belirtilen kurallara uyulması gerekmektedir. Söz konusu sözlükte bulunmayan kelime ve deyimlerin kullanılması gerekirse anlamı mutlaka açıklanmalıdır.
 5. Kaynakça: Makalede atıf yapılan tüm basılı ve internet kaynakları “Kaynakça” bölümünde listelenmelidir. Yazar soyadına göre atıf yapılan makalelerde kaynaklar listesi alfabetik olarak sıralanır. Numaralandırma yöntemine göre atıf yapılan makalelerde kaynaklar makalede veriliş sırasına göre numaralanır ve sıralanır. Kaynaklar bölümünde aynı yazarın birden çok yapıtı yer alıyorsa, yapıtlar (yayın yılına göre) eskiden yeniye doğru sıralanır. Kaynaklar 1 satır aralığı kullanılarak ve yazar adlarından sonraki satırlar 1 cm olacak şekilde asılı girintili olarak yazılır. Kelime Sınırlamaları: Makalenin asgari sınır olarak (dipnotlar dahil) 5.000 kelimeden az olmaması önerilmektedir.

Sayfa Düzeni

 1. Sayfaların Kullanılması: Kâğıtların sadece tek yüzü kullanılmalıdır.
 2. Kenar Boşlukları: Sayfaların sol kenarından 4 cm, üst ve alt kenarlarından 3 cm, sağ kenarından ise 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
 3. Sayfa Numaraları: Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. işaretler kullanılmadan kâğıdın alt kenarından 1,5 cm aşağıya, yazı çerçevesinin sağ alt köşesine yazılmalıdır. Dış kapak, kabul ve onay sayfasına numara verilmemelidir.
 4. Numaralandırma: Kabul ve onay sayfası akabindeki bütün sayfalar numaralandırılır. Girişe kadarki sayfalar küçük harf Romen rakamlarıyla (i, ii, iii, iv, vii ...) şeklinde, giriş bölümü ile başlayan diğer sayfalar ise (1, 2, 3, 4 ...) şeklinde numaralandırılmalıdır.
 5. Yazı Tipi ve Boyutu: “Times New Roman” tipinde 12 punto boyutlarında yazı karakteri kullanılmalıdır. Dipnotlarda, blok aynen alıntılarda, çizim ve tablolarda 10 punto boyutlarında “Times New Roman” yazı karakteri kullanılmalıdır.
 6. Satır Araları: Metin içinde satır aralarında 1,5 satır, dipnotlarda ya da bloklanmış alıntılarda 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
 7. Paragraflar: Başlıklar dâhil bütün metin soldan ve sağdan bloklanmış hizalı olarak yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırında 1 cm girinti yapılmalıdır. Bloklanmış alıntılarda soldan ve sağdan 1 cm girinti yapılmalıdır.

Bölüm Başlıkları

 1. Başlık numaralandırılması dördüncü seviyeye kadar yapılmalıdır.
 2. Birinci düzey başlıklar, yani bölüm başlıkları yeni bir sayfadan başlar ve bütün sözcükler büyük harfle, bold ve 12 punto boyutlarında yazı karakteriyle yazılır, metin ortalanır.
 3. İkinci düzey başlıklarda bütün sözcükler büyük harfle,bold ve 12 punto boyutlarında yazı karakteriyle yazılır, sol kenardan hizalanır.
 4. Üçüncü düzey başlıklarda bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harf ve bold yazılır, sol kenardan hizalanır.
 5. Dördüncü düzey başlıklarda bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harf ve italik yazılır, (bold yazılmaz) sol kenardan hizalanır.
 6. Bütün başlıklar numaralandırılır ve başlıklardan önce 2 satır, sonra 1,5 satır boşluk bırakılır.

Doğrudan Alıntılar
Üç satır veya altmış kelimeden daha az uzunluktaki kısa alıntılar çift tırnak içerisinde verilir. Alıntının sonunda ilgili kaynağa atıf yapılıp atıftan sonra nokta koyulur. Altmış kelimeden fazla olan uzun alıntılar tırnak içerisinde gösterilmezler. Uzun alıntılar soldan 1 sekme (1,27 cm) içerden verilir. İçerden verilen uzun alıntılarda, 2 yazı karakteri daha küçük karakter kullanılır. Ancak, eserin özgünlüğünü korumak maksadıyla çok sık ve çok uzun alıntılardan mümkün mertebe kaçınılması tavsiye edilir. Uzun içtihatların ya da kanun hükümlerinin metin içinde doğrudan alıntılanması önerilmez. Kısa alıntılardan farklı olarak, noktalamalar atıf simgesinden önce yapılır.

İntihal Raporu
Ön editöryel denetim kapsamında gelen makaleler, intihal programı (https://www.turnitin.com/) vasıtası ile incelenecek olup, intihal oranı %10’un üzerinde çıkan eserler editöryel olarak reddedilecek, jüri değerlendirmesine tabi tutulmayacaktır.

Dipnotlar
Dipnot numaraları alıntının hemen sonuna aynı sayfaya koyulur. Alıntı paragrafsa dipnot numarası paragrafın son kelimesinin üzerine, alıntı bir kavram veya isimse, bu defa kavram veya ismin hemen üzerine yazılır. Metin içerisindeki dipnot numarası; satır hizasının üzerinde ( 1 şeklinde) görünür olmalıdır. Numara sonrasında herhangi bir noktalama işareti konmamalıdır. Dipnot, ilgili sayfanın altına 10 punto ile yazılmalıdır. Dipnot çizgisi ile dipnot numarası arasında bir aralık; dipnot numarası ile dipnotun ilk satırı arasında ise yarım aralık bırakılmalıdır. Dipnotlar metinden ince yatay bir çizgi ile ayrılmalıdır.

ÖDÜL KOŞULLARI
Ödül alan makale sahiplerinin masrafları kendileri tarafından karşılanmak üzere ödül töreninde makalelerinin kısa bir sunumunu takdim etmeleri gerekmektedir. Aksi durumda ilgili ödül, sıralamada bir alt sırada yer alan adaya takdim olunacaktır.

Birinci olacak makale, tam metninin Türkçe ve Almanca sunulması halinde en yakın tarihte çıkacak Hukuk Köprüsü dergisinde yayınlanacaktır.

Ödül yazar(lar)a değil makaleye verilmektedir. Bu nedenle, çok yazarlı bir makalenin dereceye girmesi durumunda o dereceye karşılık gelen ödüllü yazarlar kendi aralarında paylaşırlar.

Enfeksiyondan Korunma Kanunu Değişikliği Bağlamında Alman Tıp Ceza Hukukunda Triyaj

Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2 Mart Çarşamba günü, saat 18.00 - 19.30 saatleri aralığında"Enfeksiyondan Korunma Kanunu Değişikliği  Bağlamında Alman  Tıp Ceza  Hukukunda Triyaj" başlıklı konferans gerçekleştirilmiştir.

Konferans kaydına ulaşmak için,lütfen tıklayınız: https://ozu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=158a2212-4ea9-4501-895e-afb9012fa344

 

 

 

 

İnsan Hakları, GDPR, Yapay Zeka ile Geleceği Tasarlamak Semineri gerçekleştirildi.

Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 28 Ocak Cumartesi günü, saat 16.30 - 17.45 saatleri aralığında "İnsan Hakları, GDPR, Yapay Zeka ile Geleceği Tasarlamak Semineri" başlıklı seminer gerçekleştirilmiştir.

Konferans kaydına ulaşmak için, lütfen tıklayınız: https://youtu.be/Jid32L1lcVA  

 

 

Karadağ Adriyatik Üniversitesi İşletme Ekonomisi ve Hukuk Fakültesi ile Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında ortak hukuk bilimine mahsus bilimsel çalışmaların yapılması amacıyla çok yönlü işbirliği sözleşmesi 27.01.2023 tarihinde imzalanarak, yürürlüğe konulmuştur.
Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Maribor Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Maribor - Slovenya  arasında 20.1.2023 tarihinde çok yönlü bilimsel işbirliği protokolü imzalanarak yürürlüğe konulmuştur.
Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Georg-August-Universitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku, Ceza Adaleti ve Tıp Hukuku Enstitüsü /  Göttingen -Almanya  arasında 20.1.2023 tarihinde çok yönlü bilimsel işbirliği protokolü imzalanarak yürürlüğe konulmuştur.
MAKALE YARIŞMASI I - ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ.

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama Ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Türk ve Alman Hukukunda Korona Pandemisiyle Mücadele Yöntemleri" konulu 2022- 2023 Akademik Yılı Makale Yarışması'nın ödül töreni gerçekleşmiştir.

Jürinin aldığı oy çokluğu kararıyla A Makalesinin sahibi Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi aktif kayıtlı lisans öğrencisi Dilara AKBEN İKİNCİLİK ÖDÜLÜNÜN (5000 TL + Kitap Seçkisi) sahibi olmuştur.

Jürinin aldığı oy çokluğu kararıyla B Makalesinin sahibi Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi aktif kayıtlı lisans öğrencisi Muhammed YİĞİT ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜNÜN (3000 TL + Kitap Seçkisi) sahibi olmuştur.

ödödöd

​​

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kosova/Priştina İşletme ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi arasında 8.12.2022 tarihinde çok yönlü bilimsel işbirliği protokolü imzalanarak yürürlüğe konulmuştur.
Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Konstanz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Alman ve Avrupa Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Kriminoloji ve Hukuk Felsefesi Departmanı arasında 8.12.2022 tarihinde çok yönlü bilimsel işbirliği protokolü imzalanarak yürürlüğe konulmuştur.
Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İstanbul Orient Enstitüsü arasında 8.12.2022 tarihinde çok yönlü bilimsel işbirliği protokolü imzalanarak yürürlüğe konulmuştur.

Thomas Fischer'e Bir Soru: Herkes Kanun Önünde Eşit midir? Prof. Dr. Thomas FISCHER – (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)

Alman Anayasasında ve Alman Genel Eşit İşlem Yasasında "Irk" ve Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılığa Karşı Koruma, Prof. Dr. Christian F. MAJER – (Çev.: Doç. Dr. jur. Dr. Altan HEPER – Serpil ÇIRALI)

Thomas Fischer'e Bir Soru: Yolları Kapatan (Bloke Eden) İklim Protestocuları Cezalandırılabilir mi? Prof. Dr. Thomas FISCHER – (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)

Federal Yüksek Mahkeme'nin "Noter & Arabulucu" Ünvanının Kullanılmasının Kabul Edilebilirliği Hakkındaki Güncel Bir Kararı (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)

Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Kullanımına Dair Düzenlemelerin Gelişimi: Suç Olmaktan Çıkarma ve Diversiyon (Cezalandırmadan Sapma) Eğilimleri, Doç. Dr. Selman DURSUN

Federal Yüksek Mahkeme'nin Talep Üzerine İnsan Öldürme Suçu Hakkında Güncel Bir Kararı, (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)

Yetkisiz Tıbbi Tedavinin Kuralına Uygun Bir Şekilde Düzenlenmesi İçin, (Suç Politikası Grubu) – (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)

Alman Hukuku'nda "Triyaj"ın İncelenmesi, Prof. Dr. Bernd HEINRICH – (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)

COVID–19 Karşı Aşılanmayı İspat Etmek Yükümlülüğüne Karşı Başarısız Anayasa Bireysel Başvurusu ("Kurumlar ve İşletmelerle İlişkili İspat Yükümlülüğü" Olarak Adlandırılan Yükümlülük), (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)

Thomas Fischer'e Bir Soru: Mahkemede Kayıt Yapmak Gerçeğin Ortaya Çıkarılmasına Hizmet Ediyor mu? Prof. Dr. Thomas FISCHER – (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)
 
Celle Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin Video Görüntülü Duruşmada Teknik Sorunlardan Kaynaklanan Gecikmeye İlişkin 15.09.2022 Tarih ve 24 W 3–22 Sayılı Kararı 215, (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)
 
Federal Anayasa Mahkemesi'nin 22.07.2022 Tarih ve –2 BvR 1630–21– Sayılı İdrar Kontrolü Hakkındaki Kararı, (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)
 
Federal Yüksek Mahkeme'nin Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu Kapsamında Yararın Denkleştirilmesine İlişkin Güncel Bir Kararı. (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ)
 
Federal Yüksek Mahkeme'nin Anahtar Teslim İnşaat Sözleşmesinde Yükümlülük İhlalinden Doğan Tazminat Alacağının Tâbi Olduğu Zamanaşımı Süresine İlişkin Güncel Bir Kararı, (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ)
 
Federal Yüksek Mahkeme'nin Manevi Tazminat Alacağının Miras Yoluyla İntikaline İlişkin Güncel Bir Kararı, (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ)

 

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Hagen Frei Üniversitesi, Hagen – Almanya arasında 25.11.2022 tarihinde çok yönlü bilimsel işbirliği protokolü imzalanarak yürürlüğe konulmuştur.
Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkesi ile Antalya Bilim Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında 10.11.2022 tarihinde çok yönlü bilimsel işbirliği protokolü imzalanarak yürürlüğe konulmuştur.
Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkesi ile Salerno Üniversitesi Hukuk Bilimleri Bölümü (Hukuk Fakültesi) arasında 10.11.2022 tarihinde çok yönlü bilimsel işbirliği protokolü imzalanarak yürürlüğe konulmuştur.
TÜRK HUKUKUNA GİRİŞ YOĞUN KURSU-1 :

FernUni-Seminar am Bosporus

Elf Studierende der FernUni haben in Istanbul am Intensivkurs für türkisches Recht teilgenommen. Dort erhielten sie Einblicke in das Rechtssystem der Türkei.

 

Öğrenci Semineri Hakkında Duyuru

Üniversitemiz Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma  Merkezi ile Almanya’daki bir üniversitenin hukuk fakültesi 2022 yılı Ekim ayı başında müşterek bir öğrenci semineri düzenleyecektir. Seminer temasına dahil bir hukuki konuda araştırma yapıp sunum hazırlayabilecek, bunu yabancı dile çevirerek bu seminerde Almanca veya İngilizce sunabilecek derecede yabancı dili iyi olan ve bu çalışmaya katılmaya istekli sevgili öğrencilerimizin, 15-19 Ağustos tarihleri arasında Prof. Dr. Yener Ünver ile yüz yüze görüşebileceğini öğrencilerimize saygılarımızla  duyururuz.

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Ukrayna Savaşı ve Uluslararası Ceza Adaleti
Prof. Dr. Dr. h. c. Kai AMBOS - (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ)

Alman Savaş Silahları Hukukuna Genel Bakış
Prof. Dr. Bernd HEINRICH - (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)

Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi Hakkındaki Güncel
Gelişmeler:
Al. CMK prg. 326, bent: 5 ve Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın
Yenilenmesinde Paradigma Değişimi
Dr. Theresa SCHWEIGER - (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)

Alman Federal Anayasa Mahkemesi'nin (Birinci Dairesinin İkinci Kurulu)
19.12.2021 Tarih ve 1 BvR 1073/20 Sayılı Düşünce Özgürlüğü Hakkındaki
Kararı
(Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)

Federal Anayasa Mahkemesi'nin - 2 BvR 194/20 - 17 Mart 2021 Tarihli
Mektupların Denetiminde
Özel Yaşam ve Düşünce Özgürlüğü Hakkında Kararı
(Çev.: Umay Ece TECİMEL)

Federal Anayasa Mahkemesi'nin 2 BvR 828/21 Sayı ve 3. November 2021
(İkinci Dairenin 1. Kurulu)
Tarihli İntihara Yardım Hakkında Kararı - (OLG Hamm / LG Kleve)
(Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)

Alman Federal Yüksek Mahkemesi'nin Nitelikli İnsan Öldürme Hakkında 1 StR
397/21 Sayı ve
18 Kasım 2021 Tarihli Kararı (Münih I. Eyalet Mahkemesi)
(Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)

Alman Federal Yüksek Mahkemesi'nin 1 StR 43/21 Sayı ve 23 Eylül 2021 (LG
Berlin) Tarihli Şeffaflık Açıklaması Hakkındaki Kararı
(Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)

Kitap Tanıtımı
Avukat Dr. Hanswerner ODENDAHL - (Çev.: Doç. Dr. jur. Dr. Altan HEPER)

 

 
Alman ve Türk Hukukunda kadınlara Karşı Şiddet Kitabı

Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayına hazırlanan ve Alman ve Türk Ceza Hukuku Araştırmaları kapsamında düzenlenen Alman ve Türk Hukukunda kadınlara Karşı Şiddet Kitabı yayınlanmıştır. 

 

Band: 9 / Cilt: 9

 

Herausgeber / Yayına Hazırlayanlar

Prof. Dr. Gunnar DUTTGE | Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER

Editör: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER

 SEÇKİN | Hukuk
Ankara 2022

 İçindekiler

CEDAW in Combating Discrimination Against Women and Turkish Law

Dr. Öğr. Üyesi. Nurten ÖZTÜRK..........................................................................

Der Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention und dessen Konsequenzen

Dr. Öğr. Üyesi. R. Barış ATLADI..........................................................................

Das deutsche Sexualstrafrecht

Prof. Dr. Elisa HOVEN.......................................................................................

Fünf Jahre „Nein heißt Nein“ – Eine Bestandsaufnahme zu § 177 StGB

Prof. Dr. Jörg EISELE.........................................................................................

Nein heißt endlich Nein! – und doch bleibt alles beim Alten? Das neue Sexualstrafrecht in Zahlen

Wiss. Mit. Niklas PFEIFER..................................................................................

Die Straftat des Geschlechtsverkehrs mit Unmündigen

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ.........................................................................

Sexuelle Nötigung ohne Nötigung?

Prof. Dr. Joachim RENZIKOWSKI.........................................................................

Traumata durch sexuelle Gewalt und ihre Auswirkungen auf den Strafprozess

Antonia HERRMANN........................................................................................

Mitverschulden des Vergewaltigungsopfers aufgrund „unsittlichen Vorverhaltens“? - Aktuelle Anfragen aus der Schweiz -

Prof. Dr. Gunnar DUTTGE..................................................................................

Gewalt in der Geburtshilfe

Nuran HAYDAR................................................................................................

Die Verfassungsmäßigkeit des § 226a StGB in Relation zu § 1631d BGB

Alina DIEHL.....................................................................................................

Ein kurzer Überblick über die Zwangsheirat aus zivilrechtlicher Perspektive

Arş. Gör. Kerem ÖZ..........................................................................................

Battered Woman Syndrome in Turkish Court Decisions

Dr. Öğr. Üyesi. Hale AKDAĞ...............................................................................

Zur Problematik der Gegenwärtigkeit bei der Notwehrausübung von Frauen

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER..........................................................................

Inhaftierte Frauen in der Türkei

Prof. Dr. Erdal YERDELEN - Arş. Gör. Merve IŞIK...................................................