Skip to main content

Anasayfa

Hoş Geldiniz

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Araştırma Merkezi’ne Hoşgeldiniz

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Araştırma Merkezi, 26 Mart 2012 Pazartesi günü düzenlenen tören ve akabinde Alman idare ve ceza hukuku dallarına ilişkin yapılan bir panel ile açıldı.

Alman Hukuku Araştırma Merkezi açılış törenlerine birisi Rechtsbrücke/Hukuk Köprüsü dergisinin 1. sayısı, diğeri ise Alman ve Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler kısmına ilişkin olmak üzere iki dilde basılan iki bilimsel eserin basımını da yetiştirdi.

Merkezimiz, öncelikle Türk hukuku üzerinde büyük etkisi bulunan Alman hukukunu araştırmayı, uluslararası bilimsel projelere öncülük etmeyi, karşılıklı olarak iki ülke arasında güncel ve doğru bilgi akışını sağlamayı, lisansüstü eğitime destek vermeyi, iki dilde ciddi bilimsel yayınlar yapmayı, her iki ülkeden gerçek ve tüzel kişilere ve adli mercilere bilimsel danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermeyi planlamaktadır. Merkezimiz, Türk hukukunun Alman hukukundan etkilendiği alanlarda Alman hukukunun temel kanunlarını, yargı kararlarını ve bilimsel çalışmaları Türk hukukundaki muhtemel etkilerini de gözeterek hukuk çevrelerine aktaracaktır. Araştırma Merkezi’mizin diğer bir hedefi ise, Alman hukuku orijinli komşu ülkelerin hukukçuları için bir ortak araştırma merkezi olmaktır. Gerek Merkez’in kendi özel kütüphanesi gerek aynı binada yer alan Hukuk Fakültemizin hukuk kütüphanesi ve özellikle yılın her günü ve saat sınırı olmaksızın açık sessiz çalışma odaları bu amaçlara tahsis edilmiştir.

Merkezi’mizin bilimsel danışma kurulunda görev alan bilim adamları ile yönetim kurulu üyelerimiz Alman bilim adamları Prof. Dr. iur. Dr. Phil. Paul Tiedemann ve Prof. Dr. Jan. C. Joerdan da bilimsel çalışmalarıyla ve değerli özverileriyle Türk hukukunun gelişimine ciddi katkı sağlamaktadırlar ve sağlamaya devam edeceklerdir.

Merkezin, Hukuk Fakültesi Kütüphanesinden bağımsız gelişen ve Alman hukuku odaklı özel kütüphanesi, kitap, dergi ve diğer yayınlar yanında veri tabanlarıyla da herkesin hizmetine sunulmuştur. İsteyen herkes burada bilimsel çalışmalarda bulunabilir ve bilimsel yazılarını Rechtsbrücke/Hukuk Köprüsü dergisi aracılığıyla Alman ve Türk hukuk dünyasına iki dilde ulaştırabilir.

Merkezin bazen tek başına, bazen Hukuk Fakültesi veya diğer kurum veya kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştireceği projeler ve bilimsel etkinliklerle Türk ve Alman hukukçuları buluşturmaya ve ortak bilimsel eserler üretimine katkı sağlamaya devam edecektir.

İlgilenen herkesi, Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden ve mensupları değerli bilim insanlarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanmaya bekliyoruz.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı