Skip to main content
Contact Info
Asiye Kumru
Doçent

Asiye Kumru, 2002 yılında Doktora derecesini Gelişim Psikolojisi alanında University of Nebraska-Lincoln'den almıştır. Dr. Kumru'nun ilgi alanı çocuk ve ergenlerin olumlu sosyal ve ahlak gelişimleri, cinsiyet sosyalleşmesi, okul öncesi dönemdeki çocukların sosyoduygusal gelişimleri ve ebeveyn etnoteorileridir.

Araştırmalarında okulöncesi ve okul çağındaki çocukların ilk ergenlik dönemine kadar geçen sürede bireysel, ailesel ve ortamsal özelliklerinin ve aile-okul gibi farklı ortamlardaki sosyalleşme deneyimlerinin bilişsel, sosyoduygusal ve olumlu sosyal gelişimleri üzerindeki etkilerini boylamsal olarak incelemektedir.

Education