Skip to main content

Bağlantılar

Hukuk Fakültesi

http://opac.publications.europa.eu

Uluslararası Kuruluşlar

Mevzuat

*Yalnızca kampüs içi erişime açıktır

 Bazı Yasalar
 
  • TCK
  • CMK
  • CGTİHK
  • TMK
  • HMK

Kamu Kurumları ve Yüksek Mahkemeler

  • TC Adalet Bakanlığı
  • TC Dışişleri Bakanlığı
  • Yargıtay
  • TC Anayasa Mahkemesi
  • Danıştay

Bazı Üniversite, Fakülte ve Enstitüler

Tıbbi ve Biohukuk ve Biyoetik için linkler