Roma Hukuku ve Güncellik

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Nisan 2017 tarihinde “Roma Hukuku ve Güncellik” konulu yeni bir kitap yayınlamıştır. Bu yayında 2014 yılında düzenlenen aynı konulu seminer kapsamında sunulan tebliğler derlenip kitap haline getirilmiştir. Farklı ülkelerdeki roma hukukçularının eserlerinden oluşan bu kitapta roma hukukunun güncel hukuka etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda yayın karşılaştırmalı hukuk açısından da önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

 

Roma Hukuku ve Güncellik