Duyurular

Karşılaştırmalı Hukukta Hukuk Devleti İlkesi ve Yansımaları Sempozyumu

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Antalya Bilim Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen Karşılaştırmalı Hukukta Hukuk Devleti İlkesi ve Yansımaları Sempozyumu 12 Aralık 2019 tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleşmiştir.  

Posted in Diğer Yayınlar, Anasayfa, Duyurular | Comments Off

8. Karşılaştırmalı Alman-Türk Hukuku Öğrenci Semineri

Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Sorunlar & Ceza Muhakemesi Hukuku İlkeleri https://www.uni-goettingen.de/de/614123.html

Posted in Etkinlikler, Anasayfa, Duyurular | Comments Off

Yargı Sistem Üzerine Denemeler Kitap Analizi

ÖzÜ Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından basılan ve Prof. Dr. Mustafa Tören Yücel’in kaleme aldığı  ‘Yargı Sistem Üzerine Denemeler’ isimli kitap hakkında analiz yazısı için bkz.: Yazınım Yayınlandığı adres: http://www.edebiyatevi.com/yazi/227989_yargi-sistemi-uzerine-denemeler-prof.-dr.-mustafa-toren-yucel.html    

Posted in Anasayfa, Duyurular | Comments Off

Hukuk Köprüsü Dergisi’nin 16. Sayısı Yayınlandı

Alman Araştırma Merkezi olarak “Hukuk Köprüsü / Rechtsbrücke” dergisinin 16. sayısını yayınladığımızı sevinçle paylaşmak isteriz. Basım ve dağıtım Seçkin Yayıncılık tarafından üstlenilmiştir. Dergimizi kitabevlerinden temin edebilirsiniz.    

Posted in Rechtsbrücke/Hukuk Köprüsü, Anasayfa, Duyurular | Comments Off

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜZESİ (İlk Adım)

ÖzÜ Hukuk Fakültesi her gün gelişerek büyüyecek bir Hukuk Müzesi’nin gayri resmi ilk adımlarını atmıştır. Aşağıda görülen resimler, hukuk tarihimize ışık tutacak tarihsel, sanatsal, koleksiyoner ve ender bulunur nitelikte eserlere aittir. Müze eserlerimize yakın tarihte birçok tarihi basılı eser, hukuk eğitim materyalleri ve önemli hukuk tarihi belgeleri eklenecektir. Bu müzede yer alacak eserlerin tür ve niteliğinin, […]

Posted in Diğer Yayınlar, Anasayfa, Duyurular | Comments Off

“Alman ve Türk Ceza Hukukuna İlişkin Araştırmalar” serisinin UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDELER VE CEZA HUKUKU başlıklı 6. cildi yayınlandı

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi “Alman ve Türk Ceza Hukukuna İlişkin Araştırmalar” serisinin UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDELER VE CEZA HUKUKU başlıklı 6. cildini yayınlamıştır. Uyuşturucu madde sorununun, sınırları aşan bir boyuta ulaşmış olması nedeniyle ulusal hukuk düzenlerinin sınırlarını aşıp karşılaştırmalı hukuktaki düzenlemeler, özellikle de mehazımız olan Alman mevzuatı ve içtihatlarının incelenmesi büyük […]

Posted in Etkinlikler, Diğer Yayınlar, Duyurular | Comments Off

Alman – Türk Hukuk Söyleşisi

16 Mayıs 2019 tarihinde Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi Hukuk Fakültesinde “Alman – Türk Hukuk Söyleşisi” başlığı altında Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortak bir söyleşi düzenlenecektir. Bu kapsamda “Alman Anayasa Hukuku Öğretisine Giriş” ve “Alman Ceza İnfaz Hukukuna Giriş” konuları hakkında tebliğler sunulup ardından tartışılacaktır.  

Posted in Diğer Yayınlar, Anasayfa, Duyurular | Comments Off

“Yargı Sistemi Üzerine Denemeler”

Prof. Dr. Mustafa Tören Yücel’in “Yargı Sistemi Üzerine Denemeler” isimli eseri Prof. Dr. Dr. h. c Yener Ünver editörlüğünde Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yayını olarak Seçkin Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır. Bu kıymetli eserde, yargı reformunu ilgilendiren en önemli konular ele alınmış olup Türk, Alman ve Amerikan hukukundaki gelişmeler de dikkate alınarak hukukumuza […]

Posted in Diğer Yayınlar, Anasayfa, Duyurular | Comments Off

“Hukuk Köprüsü” Dergisinin 15. Sayısı Yayınlandı

            Alman Araştırma Merkezi olarak “Hukuk Köprüsü / Rechtsbrücke” dergisinin 15. sayısını yayınladığımızı sevinçle paylaşmak isteriz. Daha önceki sayılarda da olduğu gibi bu sayıda da tüm eserler Almanca ve Türkçe olmak üzere iki dilde yayınlanmıştır. Bu çalışmada yine her iki hukuk sistemi bakımından güncel yargı kararları ve bilimsel makaleler yer almaktadır. Basım […]

Posted in Diğer Yayınlar, Rechtsbrücke/Hukuk Köprüsü, Anasayfa, Duyurular | Comments Off

Uyuşturucu Madde Suçlarıyla Mücadele Kitabı yayınlandı

    Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku ve Araştırma Merkezi ile Antalya Bilim Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müşterek Yayını “Uyuşturucu Madde Suçlarıyla Mücadele Kitabı” yayınlandı.

Posted in Diğer Yayınlar, Anasayfa, Duyurular | Comments Off